Menu
ตระกร้าสินค้า 0

เงื่อนไขแและรายละเอียดการรับประกันสินค้า

ารรับประกันสินค้าของทางร้านนั้น จัดทำเพื่อเป็นการสร้าง "ความมั่นใจ" ให้กับคุณลูกค้า ที่ซื้อหรือกำลังจะซื้อสินค้าของทางร้าน ว่าสามารถนำกลับไปใช้งานได้จริง โดยปราศจากปัญหา เพื่อต้องการเพียงเพื่อให้คุณลูกค้าพอใจ ในบริการของทางร้าน โดยตั้งอยู่บนหลักเกณท์ของความ "ยุติธรรม" ทั้งด้านคุณลูกค้า และ ทางร้าน

"เพื่อเป็นการรักษา สิทธิของคุณลูกค้า กรุณาอ่านรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน หากไม่เห็นด้วย สำหรับเงื่อนไขการรับประกันของทางร้าน กรุณาอย่าทำรายการสั่งซื้อ" 

โดยรายละเอียดของการรับประกันมีดังนี้

 1. สินค้าทุกชิ้นที่ได้จากทางร้านนั้น จะมีรับประกันระบบ เป็นระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันที่ได้รับ ทั้งทางไปรษณีย์ หรือ การรับด้วยตนเอง ในกรณีที่สินค้าชำรุดหรือเสียหาย จากสาเหตุ ความบกพร่องในตัวสินค้าเอง ทางร้านจะยินดี คืนเงิน, ซ่อม หรือเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้ ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของทางร้านโดยผู้ซื้อจะต้องแจ้งทางร้านทันทีที่ทราบปัญหา

กรณีที่จัดส่งสินค้าทางไปรณีย์
ทางร้านจะมีการรับประกันพิเศษในช่วง 7 วันแรก (นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยอ้างอิงจากหมายเลขพัสดุ) ที่จะคืนเงินเต็ม หากสินค้ามีปัญหาทุกกรณี โดยลูกค้าจะต้องส่งสินค้ากลับมาทันที วันหลังจากได้รับของ หากเลยระยะเวลา 7 วันแรก ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี

กรณีการนัดรับสินค้าด้วยตนเอง
จะไม่มีการรับประกันพิเศษในช่วง 7 วันแรก เพราะถือว่า ทางผู้รับสินค้าได้รับสินค้าด้วยตนเอง และ ตรวจสอบสินค้าด้วยตนเองแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีการรับประกันระบบ 1 เดือน (นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยอ้างอิงจากหมายเลขพัสดุ) ตามที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ตามปกติ

หากผู้ซื้อสงสัยหรือไม่แน่ใจในระบบการทำงานของสินค้า สามารถนำสินค้าเขามาตรวจเช็คด้วยตนเองได้ หรือสามารถส่งกลับมาตรวจสอบได้ หากไม่สะดวกในการเดินทาง แต่ ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทั้งหมด ในกรณีที่สินค้าไม่ได้มีปัญหาใดๆ หรือ สินค้านั้นไม่ได้อยู่ในระยะประกันแล้ว

***  สินค้ารับประกันโดยอิงระยะเวลา ไม่ใช่ จำนวนครั้งในการใช้งาน เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ในการรับประกันเมื่อได้รับสินค้า และมีข้อสงสัย หรือ พบปัญหา ลูกค้าต้องแจ้งทางร้านทันที ก่อนที่จะพ้นระยะประกัน ***

 

2. เมื่อคุณลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว จะต้องตวจสอบสินค้านั้นด้วยตนเองอีกครั้ง  หากพบข้อบกพร่อง หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวสินค้า จะต้องแจ้งทางร้านทางข้อมูลที่แจ้งไว้ข้างล่างนี้ ให้ทราบก่อน และห้ามดำเนินการแก้ไข ด้วยตนเอง เพราะอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้สินค้านั้น ชำรุดโดยที่ท่านอาจจะไม่ได้ตังใจและจะนำไปสู่สาเหตุที่ทำให้ระยะประกันนั้นสิ้นสุดลงทันที

3. เมื่อทางคุณลูกค้าได้ส่งสินค้าคืนถึงร้านแล้ว ทางร้านจะทำการตรวจสอบสภาพว่าอยู่ในสภาพเดิมเรียบร้อย ทางร้านจะดำเนินการคืนเงินให้ภายใน 3 วัน หลังจากทราบผล

4. ความเสียหายในการจัดส่ง เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบของทางร้าน และ ทางร้านจะไม่รับผิดชอบปัญหา ที่เกิดจากการแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งผิด 

5. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการคืนหรือไม่คืนสินค้า ที่เกิดจาก การสั่งซื้อสินค้าที่ผิดรายการ โดยจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป

6. สินค้าฝากขาย จะไม่มีประกัน และจะไม่อยู่ในความรับผิดชอบของทางร้าน ไม่ว่ากรณีใดๆ

7. สินค้าทุกชิ้นทางร้านรับประกันการใช้งาน แต่ไม่รับประความพึงพอใจ เมื่อได้รับสินค้าแล้ว คุณลูกค้าจะ พึงพอใจหรือไม่  /ใช้แล้วไม่ถูกใจ ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่ต้องสอบถามข้อสงสัย ข้อมูลสินค้า และหาข้อมูลต่างๆ ของสินค้าให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ โดยทางร้านยินดีบริการให้ข้อมูลสินค้า

เงื่อนไขที่ทำให้สินค้าสิ้นสุดระยะประกัน และอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางร้าน

  1. สินค้าดังกล่าวไม่ได้มาเป็นสินค้าของทางร้าน

  2. ระยะเวลาการแจ้งปัญหาสินค้านั้นเกิน 1 เดือน 

  3. สินค้าเกิดเสียหายจากคุณลูกค้าเอง เช่น ทำตก,หล่น,เปียกน้ำ หรือ จากการใช้งานที่ผิดวิธี 

  4. สินค้านั้นถูกดัดแปลง แก้ไข โดยลูกค้า หรือ บุคคลหนึ่ง บุคคลใด ที่ไม่ใช่ผู้ที่ได้รับอนุญาติจากทางร้าน

  5.  ตรวจพบว่า มีการแจ้งข้อมูลสภาพสินค้าอันเป็นเท็จ

 

ระยะเวลาการรับประกัน

- ระยะเวลาจะเริ่มนับทันทีเมื่อสินค้าได้ถูกจัดส่งถึงปลายทางจากข้อมูลของผู้ให้บริการจัดส่ง (Tracking ID ของ Kerry) ไม่ว่าผู้สั่งสินค้าจะเป็นผู้รับสินค้าดังกล่าวเองหรือไม่

- หากมีเคลมประกัน ช่วงเวลาที่อยู่ในการซ่อมแซมแก้ไข เมื่อสินค้าถึงทางร้าน จากข้อมูลของผู้ให้บริการจัดส่ง จนถึงเวลาที่ซ่อมเสร็จและส่งกลับไปยังลูกค้า นับถึงวันที่สิ้นค้าส่งถึง จากข้อมูลของผู้ให้บริการจัดส่ง จะไม่ถูกนับรวมในระยะเวลาประกันสินค้า เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้า

 

ระยะในการซ่อม

 - โดยปกติแล้ว หากสินค้าจำเป็นต้องส่งช่างเพื่อการซ่อมแซม ทางร้านจะใช้เวลาในการซ่อม อยู่ประมาณ 1-3 เดือน ขึ้นอยู่กับคิวงานของช่าง ซึ่งในบางกรณี อาจจะใช้เวลานานกว่า 3 เดือน อาจเนื่องด้วย ปัจจัยต่างๆ กันไปเช่น รออะไหล่ รอคิว . โดยทางร้านจะคอยรายงานสถานะเป็นระยะๆ เช่น รายสัปดาห์, รายเดือน เพื่อให้ทราบความคืบหน้าในการส่งซ่อม